7 AĞAÇ ORMANLARI

7 Ağaç Ormanları

"Doğa ve Kültürle Varız!” sloganı ÇEKÜL’ün doğal miras anlayışını en anlamlı özetleyen cümle. Doğa ve insanı birbirinden ayrı düşünmek, geleceklerini birbirinden bağımsız kurgulamak yaşam döngüsünü görmezden gelmektir. Bu nedenle ÇEKÜL, insan yaşamı ile doğal yaşamın sürdürülmesini eşdeğerde tutar. Farklı ölçekteki kentlerde, kültürel ve doğal mirası bütün olarak inceleyerek koruma-yaşatma uygulamalarını yürütür. Çünkü kültür, insanın hayatta kalabilmesi için doğadan yararlanarak varettiği bir olgudur. Doğa, kültür ve insan ancak bir bütün olarak düşünüldüğünde doğru koruma politikaları üretilebilir.

ÇEKÜL’ün kuruluşunun ilk yıllarında hayata geçirdiği 92 Ormanı Projesi yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Toplumdaki duyarlılıktan esinlenen ÇEKÜL, 1994 yılında 7 Ağaç Ormanları Programını başlattı. O gün bugündür, doğaseverlerin eksilmeyen heyecanıyla yurdun dört bir yanında hızla büyüyen 7 Ağaç Ormanları'nın amacı, yaşamsal kaynakların dengeli kullanımı ve sürekliliği için, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiği bilincini uyandırmaktır. Türkiye’de binlerce kişi, aile, kurum, şirket artık birbirine ve doğaya, güzel dileklerini ve sevgilerini ‘7 Ağaç’larla iletiyor. Bugüne kadar yaklaşık 900.000 doğaseverin desteğiyle dikilen fidanların sayısı 4 milyona ulaştı. Antalya, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Van’da büyümekte olan fıstık çamı, kızılçam, karaçam, akçaağaç, ardıç, akasya, huş, sedir, servi, meşe ve ceviz ağaçları, ortak geleceğimiz için toprakla buluştu.

ÇEKÜL, Türkiye coğrafyasının bütününü bir miras olarak kabul eder ve barındırdığı binlerce canlı ile birlikte bu mirası korumanın en temel sorumluluğu olduğunu düşünür. Bu nedenle, doğal mirasın korunması için hazırladığı eğitim programlarının ve yerelde yürüttüğü koruma politikalarının yanı sıra devam eden 7 Ağaç Ormanları programıyla, ağaçlandırma çalışmaları yürütür. 7 Ağaç Ormanları ÇEKÜL tarafından belirlenmiş içerik ile koruların bir araya gelmesi ile oluşturulması mümkündür.